Opolskie wydanie002

GOSPODARKA

Rozbudowana struktura działowa przemysłu:

 • dobrze rozwinięte zakłady przemysłu spożywczego i cementowo ? wapienniczego
 • nowoczesny i rozwinięty przemysł meblarski i drzewny
 • zatrudnienie w sektorze prywatnym stanowi 79% ogółu pracujących w przemyśle
 • liczba podmiotów gospodarczych w regionie wynosi ok. 93 tys.
 • 2 miejsce w kraju jeśli chodzi o dynamikę przyrostu liczby podmiotów gospodarczych

Tendencje w gospodarce regionu:

 • wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw
 • wzrost przeciętnych realnych wynagrodzeń brutto
 • spadek bezrobocia - wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku
 • wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej
 • wzrost produkcji sprzedanej budownictwa
 • wzrost przychodów z całokształtu działalności

Liczba podmiotów gospodarczych w województwie opolskim w latach 1995-2005 roku podwoiła się i aktualnie dochodzi do 93 tys. W większości są to mikroprzedsiębiorstwa (95,4%), zatrudniające do 9 osób. Świadczy to o dużej przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców regionu. Mała i średnia przedsiębiorczość to jeden z najważniejszych elementów opolskiej gospodarki. Ten sektor najszybciej i najefektywniej reaguje na zmieniającą się rzeczywistość rynkową, najlepiej rozpoznaje i zaspokaja potrzeby klientów, stanowiąc przy tym istotne wyzwanie konkurencyjne dla dużych firm, zmuszając je do zmian.
Istotne znaczenie dla gospodarki regionu mają zasoby naturalne, w szczególności zaś złoża margli i wapieni. Dzięki tym surowcom mineralnym rozwija się rejon strzelecko-górażdżański, w którym funkcjonują ważne przedsiębiorstwa branży cementowo-wapienniczej. Najważniejsze z nich to Grupa Górażdże (należąca do koncernu HeidelbergCement) oraz Lhoist Polska. Województwo opolskie to miejsce, w którym chętnie inwestują podmioty zagraniczne. Wskaźnik liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców wynosi 4,0, co daje regionowi wysoką 6 lokatę w kraju.

W województwie opolskim rozwija się kilkanaście gałęzi przemysłu, wśród których najważniejsze są:

 • przemysł spożywczy
 • paliwowo-energetyczny
 • chemiczny
 • cementowo-wapienniczy
 • elektromaszynowy
 • hutniczy i metalowy
 • meblarski

Opolskie posiada doskonałe tereny inwestycyjne (szczególnie w pasie autostrady A4) ? np. Strefa Aktywności Gospodarczej Olszowa, tereny w gminach Ujazd oraz Krapkowice. Działają tu podstrefy specjalnych stref ekonomicznych: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?Invest-Park? w Nysie, Skarbmierzu, Opolu, Namysłowie, Praszce i Kluczborku oraz Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tułowicach.
Jeden z najlepiej przygotowanych terenów inwestycyjnych w Polsce posiada gmina Skarbimierz. Został on wyróżniony w konkursie ?Grunt na medal? i znalazł się w ?złotej szestnastce? najlepiej przygotowanych gruntów w Polsce. Na tym terenie swoją wartą ponad 100 mln euro fabrykę wybuduje firma Cadbury Schweeps. Fabryka, w której będzie produkowana guma do żucia to największa do tej pory inwestycja w przemyśle spożywczym w Polsce.

Programy i konkursy promujące gospodarkę regionu

opolskie foto1 ?Opolskie tu zostaję?.
Celem programu jest promowanie możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego w regionie, zmniejszenie masowych wyjazdów zarobkowych, zainteresowanie możliwościami podejmowania nauki, dalszego rozwoju zawodowego w naszym regionie poprzez promocje atrakcyjności województwa oraz warunków kształcenia, zachęcenie osób pracujących za granicą do powrotu do województwa. Partnerami programu są opolskie firmy, przedsiębiorcy, urzędy pracy, uczelnie oraz szkoły w regionie.

opolskie foto2  ?Opolska Marka?.
Celem tego organizowanego od 5 lat konkursu jest wspieranie regionalnej przedsiębiorczości, promowanie najlepszych wyrobów i usług, docenianie tych, którzy w czasach ostrej konkurencji zdobywają zagraniczne rynki.

Co roku podmioty gospodarcze regionu rywalizują w czterech kategoraich: Produkt, Usługa, Przedsiębiorstwo, Eksport, odrębnie w sektorze MSP i dużych przedsiębiorstw.

opolskie foto3 ?Gmina atrakcyjna dla inwestora?.
Celem programu jest pomoc samorządom gminnym w tworzeniu warunków sprzyjających inwestycjom oraz motywowanie władz lokalnych do przygotowywania atrakcyjnej oferty inwestycyjnej.
Wytypowani przez gminy pracownicy uczyli się na warsztatach sztuki negocjacji, technik przygotowywania materiałów promocyjnych i obsługi inwestora. Następnie zarówno ich gmina, jak i oni sami poddani zostali audytowi. Menadżerów oceniano pod względem posiadanej wiedzy i kompetencji, komunikacji interpersonalnej, stylu pracy.
Najlepsze samorządy, które po przeprowadzonej weryfikacji, otrzymały co najmniej 80 punktów (na 100 możliwych) mają na swoich certyfikatach trzy gwiazdki i zapis ?bardzo wysoki poziom kwalifikacji w sferze możliwości pozyskania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych?. Wśród tych trzygwiazdkowych znalazły się gminy: Namysłów, Kietrz, Kolonowskie, Opole, Gogolin, Zawadzkie, Rudniki, Prószków, Zębowice i Kluczbork.

Województwo Opolskie to region, w którym chętnie lokuje się kapitał zagraniczny oraz prężnie działają lokalni przedsiębiorcy.

opolskie mapka1

 

źródło: www.opolskie.pl